GDP Nyheder

Der udbydes mange såkaldte “GDP certifikater”.

Den ny GDP vejledning fra 2013 skærpede kravene til God Distributions Praksis gennem hele den legale distributionskæden fra fremstilling og frigivelse af lægemidler til udlevering til patienter.

Lægemiddelstyrelsen inspicerer de GDP virksomheder som distribuerer og/eller sælger lægemidler. Mange andre virksomheder, som er i kontakt med den legale forsyningskæde af lægemidler, har siden den ny GDP vejledning trådte i kraft forsøgt at opnå et GDP certifikat fra Lægemiddelstyrelsen.

Selvom mange af aktørerne i den legale forsyningskæde af lægemidler ikke er underlagt myndighedernes kontrol, forventer kunderne implementering af relevante GDP krav.
MEN myndighederne vil ikke udføre GDP inspektioner af transport firmaer, shipping virksomheder eller lufthavns-transportcentre. Dette gælder alle de europæiske myndigheder.

Dette hul udnyttes af et stort antal akkrediterede og ikke-akkrediterede servicefirmaer, som udsteder såkaldte “GDP certifikater” til bl.a. transportører og transport centre i lufthavne.
Disse kommercielle “GDP certifikater” kan ikke ligestilles med de officielle GDP certifikater, udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Men mange er ikke klar over denne forskel.

De såkaldte “GDP certifikater” kan kun opfylde en markedsføringsstrategi da de ikke opfylder GDP compliance på samme niveau, som det officielle GDP myndigheds certifikat, der kun udstedes af Lægemiddelstyrelsen eller andre europæiske myndigheder.

Hvad kan virksomheder der ikke er underlagt Lægemiddelstyrelsens kontrol gøre?
Først og fremmest skal virksomhederne sikre sig, at de er i compliance med de relevante GDP krav.
Dette kan gøres vha. en GAP analyse af GDP vejledningen.
Dernæst skal virksomhederne etablere et internt kvalitetssystem, der indeholder de relevante GDP krav og endelig skal de sørge for at der er kompetent og tilstrækkeligt personale til at håndtere GDP opgaver.

Der kræves ikke noget GDP certifikat for at kunne transportere lægemidler.