Data integrity

I de sidste to år har nationale lægemiddelmyndigheder i hele verden fokuseret mere og mere på dataintegritet. Flere forskellige myndigheder har offentliggjort udkast til retningslinjer for dataintegritet: I april 2016 udstedte FDA det første udkast til Vejledning for industrien, “New FDA Draft Guidance Data Integrity … Læs mere

GDP Nyheder

Der udbydes mange såkaldte “GDP certifikater”. Den ny GDP vejledning fra 2013 skærpede kravene til God Distributions Praksis gennem hele den legale distributionskæden fra fremstilling og frigivelse af lægemidler til udlevering til patienter. Lægemiddelstyrelsen inspicerer de GDP virksomheder som distribuerer og/eller sælger lægemidler. Mange andre virksomheder, … Læs mere