Projektledelse

GxP Projekt kommunikationSkal jeres virksomhed implementere ny teknologi, optimere processer eller opgradere jeres kvalitetssystem, bistår GxP-Pharma Support A/S med vores mangeårige ekspertise indenfor projektledelse.

GxP-Pharma Support A/S har mere end 12 års projektleder erfaring med både danske og internationale projekter.

Vi kan sikre, at jeres projekter fastlægges i projektplaner og ledes med rettidig omhu, så I kommer i mål til tiden og med de rette, krævede standarder indenfor GxP og ISO områderne. Der tilbydes også projektledelse inden for andre kvalitetsstandarder.

I kan vælge, om GxP-Pharma Support A/S skal bistå med en dedikeret projektleder som ressourceperson eller som ad hoc rådgiver til en eksisterende projektorganisation. Undervejs i projektet vil GxP-Pharma Support også sikre god kommunikation mellem projektteam og ledelse og give løbende status på fremdrift med mere.

Nedenfor er nævnt eksempler på forskelige projekter, som tidligere er gennemført

GxP projektteamISO9001
Rettidig implementering af ISO 9001 i en site med ca. 450 medarbejdere i en større dansk GMP-virksomhed. Projektledelsen indebar opsætning af en projektorganisation, etablering af en projektgruppe, opbygning af et helt nyt kvalitetssystem inkl. tilhørende SOP’er, undervisning samt afholdelse af ledelsens evalueringer. Virksomheden blev godkendt og certificeret af Force uden bemærkninger.

IT systemer
Implementering af ISOTrain, et elektronisk træningssystem, der fastlægger og registrerer medarbejdernes træning i matricer iht. GMP krav samt virksomhedens egne krav. Projektet blev implementeret rettidigt i 2 store sites i en større dansk GMP-virksomhed.

LEAN
Implementering af LEAN konceptet i en større dansk GMP-virksomhed.

Licensproduktion
Oprettelse af en licensproduktion (GMP-pakkeri) i Hvide Rusland på 3 måneder i forhold til EU-GMP myndighedskrav samt virksomhedens egne kvalitetskrav.

Opgradering af licensproduktion (GMP sterilproduktion og pakkeri) på Cuba, med implementering af et komplet kvalitetsstyringssystem, support til udstyr, opgradering af faciliteter og forsyningsanlæg samt overholdelse af EU-GMP krav samt virksomhedens egne standarder.