Data integrity

I de sidste to år har nationale lægemiddelmyndigheder i hele verden fokuseret mere og mere på dataintegritet.

Flere forskellige myndigheder har offentliggjort udkast til retningslinjer for dataintegritet:

I april 2016 udstedte FDA det første udkast til Vejledning for industrien, “New FDA Draft Guidance Data Integrity and Compliance with cGMP”

I juli 2016 udstedte MHRA det tredje udkast af guideline til høring, ” MHRA GxP Data Integrity Definitions and Guidance for Industry – Draft version for consultation”.

I august 2016 udstedte PIC/S organisationen det første udkast til guideline, “Good Practices for Data Management and Integrity in regulated GMP/GDP environments”.

Samtidig udvidede EMA deres hjemmeside med Q&A’s for “Good Manufacturing Practices” med 23 svar på spørgsmål om dataintegritet.

GxP-Pharma Support AS anbefaler disse retningslinjer og Q&A’s ved evaluering af compliance-niveauet for dataintegritet.

Lone Cleveland Andersen
GxP-Pharma Support A/S